Vážení primátori a starostovia !
Chcete pre svojich občanov pripraviť stavebné pozemky a neviete, ako začať?
Nemáte vlastnícky vysporiadaný majetok miest a obcí a chceli by ste čerpať eurofondy?
Farmári, družstevníci, agropodnikatelia !!!
Máte neusporiadané vlastníctvo hospodárskych dvorov a stavieb...
...alebo príliš rozdrobené vlastníctvo pôdy, ktorú obhospodarujete?
Máme pre vás riešenie ! ! !
J P U  -  jednoduché pozemkové úpravy
Konzultácie pre záujemcov zdarma na tel. č. 0905656126, alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  

Kataster nehnuteľností

 • Vyhotovenie geometrických plánov pre:
  • rozdelenie nehnuteľností
  • odňatie z poľnohospodárskej pôdy
  • zameranie rozostavaných a hotových stavieb
  • úprava hraníc nehnuteľností
  • majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
  • zriadenie vecného bremena
 • Vytýčenie hraníc pozemkov
 • Registre obnovenej evidencie pôdy
 • Kompletné vysporiadanie pozemkov ( podklady, zmluvy, návrhy na vklad do KN, ...)
 • Poradenská a konzultačné činnosť

Inžinierska geodézia

 • Polohopisné a výškopisné zamerania pozemkov pre projekčné a iné účely
 • Priestorové vytýčenie inžinierskych stavieb - vodovody, kanalizácie, plynovody, rozvody NN a VN, teplovody, telekomunikačné vedenia, ...
 • Priestorové vytýčenie líniových a ostatných stavieb
 • Porealizačné zamerania inžinierskych stavieb
 • Porealizačné zamerania líniových a ostatných stavieb - ciest, komunikácií, občianskych a priemyselných stavieb, ...
 • Budovanie bodových polí a vytyčovacích sietí
 • Vyhotovenie technických máp miest a závodov
 • Kontrola priestorovej polohy stavebných objektov - deformačné merania
 • Priemyselná geodézia