Práce v katastri a Inžinierskej geodézii

 • Mesto Senica - polohopisné a výškopisné zameranie parku v Senici vrátane všetkých stromov
 • HANT BA, a.s. - vytýčenie stavieb ( Tesco, Nay Skalica, haly Vaillant Skalica,...), podklady pre individuálnu bytovú výstavbu, zameranie inžinierskych sietí
 • Ingos a.s., Poprad - vytýčenie a porealizačné zameranie výrobných areálov IKO - výroba asfaltových šindľov a Arcelor Mittal Tailored Blanks, Priemyselný park Senica
 • Mesto Senica - polohopisné a výškopisné plány pre projektovú dokumentáciu, vyhotovenie geometrických plánov rôznych druhov, ...
 • Mesto Skalica - polohopisné a výškopisné plány pre projektovú dokumentáciu, vyhotovenie geometrických plánov rôznych druhov, ...
 • Obec Unín - polohopisné a výškopisné plány pre projektovú dokumentáciu, geometrické plány, identifikácie pozemkov, porealizačné zamerania inžinierskych sietí
 • Obec Mokrý Háj - polohopisné a výškopisné plány pre projektovú dokumentáciu, geometrické plány, identifikácie pozemkov, porealizačné zamerania inžinierskych sietí
 • S.K.A.L. Invest a.s. - vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie pozemkov
 • Hydroteam s.r.o. Bratislava - polohopisné a výškopisné plány záujmových území
 • VCES a.s. - vytýčenie Nákupného centra Family Center Senica
 • IN VEST s.r.o. - vytýčenie a porealizačné zameranie výrobného areálu Úprava zlievarenských pieskov a výroba stavebnej chémie
 • HASS s.r.o. - vytýčenie a porealizačné zameranie prepoja vodovodu Senica - Sobotište - Radošovce
 • Air Trading s.r.o. - Projekt jednoduchých pozemkových úprav Gbely
 • Unistav s.r.o. - vytýčenie a porealizačné zameranie stavby kanalizácie Záhorie Malacky

Projekty pozemkových úprav

POR. ČÍS. KRAJ OBJEDNÁVATEĽ OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD NÁZOV PROJEKTU TYP PROJEKTU VÝMERA OBVODU V ha
1 TRENČÍN NOVÉ MESTO N/VÁH. DOLNÉ SRNIE PPÚ UKONČENÉ 798
2 TRNAVA SENICA SKALICA PPÚ UKONČENÉ 3570
3 TRNAVA TRNAVA VLČKOVCE PPÚ UKONČENÉ 1153
4 TRNAVA TRNAVA ZAVAR PPÚ UKONČENÉ 1203
5 TRNAVA SENICA ROHOV PPU UKONČENÉ 425
6 TRNAVA TRNAVA BOLERÁZ PPU UKONČENÉ 1625
7 TRNAVA SENICA LETNIČIE A RÚBANICE PPÚ UKONČENÉ 633
8 TRNAVA SENICA UNÍN, SEDLIŠTE PPÚ UKONČENÉ 2180
9 TRNAVA SENICA BORSKÝ SVÄTÝ JUR PPÚ UKONČENÉ 3820
10 BRATISLAVA MALACKY GAJARY PPÚ UKONČENÉ 2987
11 BRATISLAVA SENEC PRAC.PEZINOK MODRA PPÚ UKONČENÉ 1682
12 BRATISLAVA MALACKY MALÉ LEVÁRE PPÚ UKONČENÉ 2095
13 BRATISLAVA MALACKY VEĽKÉ LEVÁRE PPU UKONČENÉ 1863